Hjem


Energiselskaberne i Danmark har fået til opgave af Energistyrelsen at lave energibesparelser hos virksomheder og private forbrugere i DK. Energiselskabernes har hvert år et fast mål der skal nås og denne ordning kaldes Energiselskabernes energispareindsats.   

For den almindelige dansker betyder det, at når de laver energiforbedringer i deres huse og nedsætter de deres energiforbrug, kan der søges tilskud. Selskaberne indberetter derefter de besparelser, som de har givet tilskud til, til Energistyrelsen, og dermed når de deres mål.


Det er her SparEnergi.nu kommer ind i billedet. Vi har mulighed for at formidle tilskuddet fra energiselskabet til dig, idet vi har indgået en samarbejdsaftale med KONSTANT A/S.

Fordi SparEnergi.nu hvert år deltager i mange energispareprojekter, har vi samtidig mulighed for at give en af Danmarks højeste priser (hvis ikke den højeste) for retten til at videreformidle netop din energibesparelse til energiselskabet.Hvordan opnår du tilskud?

For at opnå tilskud til dit energispareprojekt skal du overdrage retten til at indberettet energibesparelsen fra dit projekt til KONSTANT A/S via SparEnergi.nu

Når retten til at indberette energibesparelserne er skriftligt overdraget til KONSTANT A/S via  EnergiSpar.nu, kan du påbegynde dit energispareprojekt (Afgive ordre på dit nye varmeanlæg)

Når projektet er afsluttet udbetaler SparEnergi.nu  dit  tilskud direkte på din konto inden for ca. 30 dage.

SparEnergi.nu fremsender herefter dokumentationen for projektet til KONSTANT, som gennemser projektet og indberetter besparelsen til Energistyrelsen.


Som kunde får du dermed tilskud til investeringen i udstyret som gør, at du sparer på energien, samtidig med du nedsætter din årlige energiregning til glæde for din privat økonomi samt miljøet.