Installatøren


Fordele for installatøren:


  • Vi laver alt papirarbejdet, samt kommunikation med din kunde uden om dig
  • Du har ikke noget likviditets dræn, da vi udbetaler direkte til kunden uden om dig
  • Du eller dit kontorpersonel skal ikke bruge tid (og derved) penge på opgaven
  • Du kan koncentrere dig om din forretning - så klare vi resten

Procedure og regler for installatøren:Tilbud til kunden


Følgende tekst skal stå på tilbuddet


"Energiselskabernes energispareindsats giver tilskud på        kr. x.xxx,-

(forbehold for endlig godkendelse)"

 Faktura til slutkunden


Den nye energispareaftale stiller krav til oplysninger på fakturaen til slutkunden.

Din faktura til slutkunden skal derfor som minimum indeholde følgende tekst:  1. ”Besparelsen er overdraget til KONSTANT A/S i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats”
  2. Tilskuddets størrelse
  3. Dato for afslutning af realiseringen af energibesparelsen
  4. Oplysning om adressen –eller adresser –hvor besparelsen er realiseret
  5. Tilskuddet udbetales via www.SparEnergi.nu


Vigtigt:


  1. Der skal være et meget villignende billede af den gamle installation, gerne med mærkepladen, så det kan dokumenteres  hvilken alder og type kedlen har
Det er vigtigt, at tilskuddet fremgår særskilt på fakturaen.

Det må altså ikke lægges sammen med eventuelle rabatter, messetilbud eller lignende.

Såfremt fakturaen udelukkende indeholder oplysninger om købt udstyr, er den ikke længere nok som

dokumentation for, at projektet er gennemført.

Påfør evt. udgiften til montage separat eller vedlæg

fotodokumentation, som dokumenterer, at tiltaget er gennemført.